Klub by rád zakoupil novou párovou čtyřku s kormidelníkem pro kategorii žactva. Samotná loď bez vesel stojí od 336.000,- Kč a pár vesel od 13.000,- Kč. Cena pořízení lodě s párovými vesly je cca 388.000,- Kč. To je pro klub velká částka, kterou není schopen celou zaplatit.
Prosíme tedy ty, kteří by se chtěli finančně spolupodílet na zakoupení této lodě, ať osloví členy výboru, případně trenéry. Je možné zaslat finanční obnos na účet klubu 123-5231420267/0100 variabilní symbol: 4444 do zprávy pro příjemce: jméno. Je možné přispět také formou sponzorského daru od firmy.