Od pondělí 4. 5. je možnost tréninku na vodě i pro mladší žactvo, tedy všichni kromě přípravku. (online tréninky zatím zůstávají)
Docházení na loděnici je podmíněno pravidly:

 1. Trénink posádky v přesně daném čase
 2. Příjezd a pohyb na loděnici s rouškou
 3. Vchod je pouze brána u plata
 4. Zákaz používání toalet a šaten (dítě musí být převlečené při příjezdu)
 5. 10 minut příprava lodi, 40 minut trénink na vodě, 10 minut uklizení lodi

V případě, že dítě nemůže dorazit na trénink, je nutné to co nejdříve nahlásit Marcele, pro úpravu posádky.

Časy přístupné pro děti jsou:

 • 14:30 skif, dvojskif žactvo starší (max 4 děti najednou)
 • 14:45 skif, dvojskif žactvo starší (max 4 děti najednou)
 • 15:00 skif, dvojskif žactvo starší (max 4 děti najednou)
 • 16:15 8x+ žactvo mladší (starší)
 • 16:30 4x+ žactvo mladší (starší)
 • 16:45 4x+ žactvo mladší (starší)
 • 17:00 4x+ žactvo mladší (starší)

Posádky budou den před tréninkem vždy vyvěšeny zde, nejpozději do 20:00 jak pro starší, tak pro mladší žactvo. Naveslované kilometry si pro zatím zapisujte k sobě, po karanténě uděláme zápis zpětně do lodní knihy.

Prosíme rodiče MLADŠÍHO žactva o potvrzení SMS zprávou Marcele, že se jejich dítě bude od pondělí tréninků účastnit. (Nejzazší termín je sobota 2.5.)
Doporučujeme nejezdit autem přes most. Ideální je nechat vozidlo pod mostem na druhém břehu a k loděnici dojít pěšky. Pokud ale dítě dovezete až k loděnici, je potřeba se nezdržovat v prostorách a nezvyšovat tak počet osob na loděnici.