Výkonný výbor klubu rozhodl s účinností od 12.4.2021 o zpřístupnění areálu Veslařského klubu bez možnosti vstupu do vnitřních prostor loděníce  pro všechny kategorie 
za podmínek:
 
– vstup do areálu pouze za účelem tréninku po předchozí dohodě s trenéry
– vstup do areálu individuálně, maximálně ve dvojici na předem určený čas trenéry jednotlivých kategorií
– pohyb po areálu s respirátorem FFP2, pro členy klubu mladší 15 let s chirurgickou rouśkou při dodržení minimálně dvoumetrových rozestupů od ostatních
– pohyb na platě jen s respirátorem FFP2 nebo s chirurgickou rouškou
 – dbát na zvýšenou hygienu rukou 
 – používat desinfekci rozmístěnou v areálu loděnice
 – respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku odložit jen na dobu nezbytně nutnou při pití, nebo jídle
 – respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku odložit po nasednutí do lodě a nasadit před vysednutím z lodě
 – respirátor FFP2 nebo chirurgickou roušku odložit při organizovaném tréninku v areálu loděnice pouze na pokyn trenérů
 – za přesné dodržování pravidel jsou zodpovědní trenéři jednotlivých kategorii
 – prosíme buďme zodpovědní a ohleduplní
 
Vyjimku z těchto opatření vyjma použití respirátoru FFP2 mají pouze členové klubu a trenéři pod profesionální smlouvou s Českým veslařským svazem.
 
Výkonný výbor rozhodl, že při nedodržení těchto podmínek bude člen vykázán z areálu klubu a při opakovaném nedodržování těchto podmínek mu bude udělen zákaz vstupu aź do ukončení protiepidomologických vládních opatření.