Věkové kategorie:

mladší žáci (žcim), mladší žákyně (žkym)    11 – 12 let
starší žáci (žcis), starší žákyně (žkys)            13 – 14 let
dorostenci (dci), dorostenky (dky)                 15 – 16 let
junioři (jři), juniorky (jky)                               17 – 18 let
senioři B (m senB), seniorky B (ž senB)       19 – 22 let
senioři (m), seniorky (ž)                                  19 let a starší
muži masters (mM), ženy masters (žM)      27 let a starší

Disciplíny:

Párové:
1x      skif
2x     dvojskif
4x-    párová čtyřka bez kormidelníka
4x+   párová čtyřka s kormidelníkem
8x+   párová osma s kormidelníkem

Nepárové:
2-      dvojka bez kormidelníka
2+     dvojka s kormidelníkem
4-      čtyřka bez kormidelníka
4+     čtyřka s kormidelníkem
8+     osma s kormidelníkem