Členské příspěvky na rok 2023: 

Základní členský příspěvek  –  4.000,- Kč 

Členský příspěvek neaktivní člen  –  500,- Kč 

Členský příspěvek člena v důchodovém věku  –  500,-Kč

 

Minimálně ½ členského příspěvku je splatná nejpozději do 28.2.2023, druhá polovina případně do 30.6.2023. 

Členské příspěvky je možné hradit pouze bankovním převodem na číslo účtu: 123-5231420267/0100    VS: 1111  do zprávy pro příjemce napsat jméno člena.