19Led/21

Členské příspěvky 2021

Členské příspěvky na rok 2021:  Základní členský příspěvek  –  3.000,- Kč Členský příspěvek neaktivní člen  –  500,- Kč Členský příspěvek člena v důchodovém věku  –  500,-Kč Minimálně ½ členského příspěvku je splatná nejpozdějiRead More…