Klub objednal nový dvojskif pro kategorii žactva. Samotná loď bez vesel stojí 196.000,- Kč a dva páry vesel 24.000,- Kč. Na loď přispěla firma Školky Montano s. r. o. částkou 80.000,- Kč za což ještě jednou děkujeme.
Prosíme ty, kteří by se chtěli také finančně spolupodílet na zakoupení této lodě, ať osloví členy výboru, případně trenéry. Je možné zaslat finanční obnos na účet klubu 123-5231420267/0100 variabilní symbol: 4444 do zprávy pro příjemce: jméno. Je možné přispět také formou sponzorského daru od firmy.