Vážení členové klubu a rodiče, z důvodu posunutí výplaty dotace na činnost od města Lysá nad Labem na rok 2022 prosíme o uhrazení členských příspěvku co nejdříve, abychom nebyli nuceni omezit činnost klubu.

Zároveň upozorňujme na změnu čísla účtu.

Členské příspěvky na rok 2022: 

Základní členský příspěvek  –  3.000,- Kč

Členský příspěvek neaktivní člen  –  500,- Kč

Členský příspěvek člena v důchodovém věku  –  500,-Kč

Minimálně ½ členského příspěvku je splatná nejpozději do 28.2.2022, druhá polovina případně do 30.6.2022.

Členské příspěvky je možné zaplatit pouze převodem na číslo účtu: 123-5231420267/0100 variabilní symbol 1111 do zprávy pro příjemce napsat jméno člena.