Členské příspěvky na rok 2021: 

Základní členský příspěvek  –  3.000,- Kč

Členský příspěvek neaktivní člen  –  500,- Kč

Členský příspěvek člena v důchodovém věku  –  500,-Kč

Minimálně ½ členského příspěvku je splatná nejpozději do 31.3.2021, druhá polovina případně do 30.6.2021.

Členské příspěvky je možné zaplatit pouze převodem na číslo účtu: 502002399/0800 variabilní symbol 1111 do zprávy pro příjemce napsat jméno člena + kontaktní email.