Od pátku 12.6.2020 jsou znovu otevřeny vnitřní prostory loděnice včetně šaten. Je nutné dodržovat nařízení vlády a ve vnitřních prostorách se neshlukovat, zvláště pak v šatnách. V případě, že by docházelo v dlouhodobému porušování nařízení, šatny se opět uzavřou.